Happy Independence Day

Posted Posted in Festival

Ye’ ik samaan hai Jo unho ne’ di hai Ye’ ik  swabhiman’ hai Jo unho ne’ di hai Ye’ ik gulistaa’ hai Jo unho ne’ di hai Ye’ ik haausla’ hai Aur ik’ andaaz bhi’ Jo’ bhi unhi se’ mila hai’ Ye’ ik Soz’ hai Jiski  buland’, awaaj’ hai’ Ye’ ik sur hai Jiski’ ek’, […]